Koszyk

Szybki kontakt: +48 794-646-850

biuro@pokochajswojkregoslup.pl

Regulamin

§ 1 Postanowienia ogólne.

 1. Sklep internetowy prowadzony pod adresem www.pokochajswojkregoslup.pl zajmuje się działalnością handlową w zakresie sprzedaży produktów. Sklep prowadzi sprzedaż wysyłkową na terenie Polski.
 2. Właścicielem sklepu www.pokochajswojkregoslup.pl zwanego dalej Sklepem jest firma: Siewcy Dobra spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą Krakowie 30-695  ul. Schweitzera 21/20, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000784873, posiadającą NIP: 6793184221, REGON:  383268639.
 3. Nest Bank
  Nr rachunku:29 1870 1045 2083 1055 7053 0001
 4. Kontakt ze sklepem możliwy jest poprzez telefon +48 794-646-850 oraz adres mailowy: biuro@pokochajswojkregoslup.pl
 5. Użytkownik składając zamówienie zapoznał się z treścią Regulaminu i zaakceptował postanowienia w nim zawarte.

§ 2 Zawarcie umowy.

 1. Zamówienia w sklepie można złożyć poprzez: kliknięcie ikony „dodaj do koszyka” zamieszczonej przy produkcie oraz następnie wypełnienie formularza, gdzie należy podać dane do wysyłki.
 2. Koszty dostawy w naszym sklepie wynoszą 0zł. Towar wysyłamy do klientów na nasz koszt, czyli bezpłatnie.
 3. Podane ceny zawierają podatek VAT i są cenami brutto. Ceny w sklepie są wyrażone w walucie polskiej – Polski złoty.

§ 3 Wykonanie umowy, czyli koszt i termin dostawy.

 1. Do ceny należy doliczyć koszty wysyłki, które wynoszą odpowiednio:
  Przesyłka kurierska „po przedpłacie” – 0 zł
 2. Czas oczekiwania na realizację zamówienia jest różny przy konkretnych produktach, dlatego dokładny termin realizacji zamówienia podany jest na stronie produktu w jego opisie lub obok ceny: „Czas Dostawy:”.
 3. .W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
 4. Za towar zamówiony w sklepie można zapłacić przelewem tradycyjnym na konto – wpłata na konto sklepu przed wysyłką towaru. Dane do wpłaty:
  Nest Bank Nr rachunku:29 1870 1045 2083 1055 7053 0001
  Siewcy Dobra Sp. z o.o. z siedzibą Krakowie 30-695 ul. Schweitzera 21/20, NIP: 6793184221.
 5. Za towar zamówiony można zapłacić również płatnościami online, BLIK oraz kartą płatniczą Visa i Mastercard. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest system płatności Tpay oraz eService. Dostępne formy płatności kartami płatniczymi:
  * Visa
  * Visa Electron
  * Mastercard
  * MasterCard Electronic
  * Maestro

§ 4 Odstąpienie od umowy i zwrot towaru (Reklamacje)

 1. Kupujący ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru. Nie dotyczy to produktów robionych na indywidualne zamówienie. W przypadku zwrotu produktów robionych na indywidualne zamówienie, w tym wszystkich krzeseł i foteli Kulik-System: krzesło Classic, krzesło Classic Pro, krzesło Business, fotel Elegance, fotel Galaxy oraz Flokk: krzesło HAG Capisco, krzesło HAG Capisco Puls.
 2. Klient sam pokrywa koszt zwrotu towaru. Kupujący musi poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia wysłanej na adres mailowy biuro@pokochajswojkregoslup.pl. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Towar należy zwrócić w terminie 14 dni od zgłoszenia chęci zwrotu towaru .
 3. W razie niezgodności towaru z umową Kupujący ma prawo zwrócić kupiony produkt.
 4. W razie niezgodności towaru z umową Sprzedawca zobowiązuje się naprawić lub wymienić towar na nowy w terminie 14 dni.
 5. W przypadku niezgodności towaru z umową koszty przesyłki towaru pokrywa sprzedawca.
 6. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył klient, chyba że klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

Wzór formularza odstąpienia od umowy

 • Adresat: Siewcy Dobra Sp. z o.o. z siedzibą Krakowie 30-695 ul. Schweitzera 21/20, NIP: 6793184221.
  , biuro@pokochajswojkregoslup.pl
 • Ja/My* niniejszym informuję/informujemy* o moim/naszym* odstąpieniu od umowy

sprzedaży następujących towarów/o świadczenie następującej usługi* ( towary wymienić )

 • Data zamówienia/odbioru*
 • Imię i nazwisko/Nazwa/nazwisko konsumenta(-ów)
 • Adres konsumenta(-ów)
 • Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
 • Data

*Niepotrzebne skreślić

§ 5 Ochrona prywatności i danych osobowych.

 1. Administratorem danych osobowych jest firma: Siewcy Dobra spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą Krakowie 30-695 ul. Schweitzera 21/20, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000784873, posiadającą NIP: 6793184221, REGON: 383268639. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę – w tym o pozostałych celach oraz podstawach przetwarzania danych, a także o odbiorcach danych – znajdują się w dostępnej w Sklepie Polityce prywatności – ze względu na zasadę przejrzystości, zawartą w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych – „RODO”.
 2. Celem przetwarzania danych Kupującego przez Sprzedawcę, podanych przez Kupującego w związku z zakupami w Sklepie, jest realizacja zamówień. Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym przypadku jest: umowa sprzedaży lub działania podejmowane na żądanie Kupującego, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), ciążący na Sprzedawcy obowiązek prawny związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c) oraz prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 3. Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom.
 4. Kupujący ma prawo wglądu do swoich danych, żądania ich korekty lub uzupełnienia oraz ich usunięcia.
 5. W przypadku kiedy kupujący chce usunąć swoje dane jeśli się zarejestrował może zlikwidować konto lub napisać żądanie usunięcia swoich danych osobowych do administratora danych osobowych wykorzystując podane dane kontaktowe w niniejszym regulaminie.

§ 6 Postanowienia końcowe.

 1. Niniejszy regulamin jest integralną częścią każdej umowy zawieranej za pośrednictwem sklepu jest powszechnie dostępny na stronie https://pokochajswojkregoslup.pl. Kupujący może go utrwalić w pamięci swojego komputera lub wydrukować.
 2. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.09.2020 r. O fakcie zmiany niniejszego regulaminu sklep internetowy poinformuje Klientów z wyprzedzeniem 14 dni od wejścia w życie nowego regulaminu.
 3. Produkty prezentowane na stronie sklepu nie stanowią oferty handlowej w myśl przepisów kodeksu cywilnego, a są zaproszeniem do składania ofert.
 4. Wszelkie spory wynikające z umów zawieranych pomiędzy sklepem www.pokochajswojkregoslup.pl, a Kupującym, lub w związku z nimi, będą przedmiotem mediacji. Gdyby w terminie 30 dni od wyznaczenia mediatora lub w innym dodatkowym terminie uzgodnionym przez strony mediacja nie doprowadziła do zawarcia ugody, spór zostanie ostatecznie rozstrzygnięty przed sądem właściwym.

Bonusy do zamówienia

Ebook + instrukcje video

Szybki kontakt

Telefon: + 48 794-646-850

Bezpłatna dostawa

Kurierem na terenie całej Polski

100% Bezpieczne płatności

Przelewy / Blik / Karty płatnicze